DANH MỤC SẢN PHẨM

Micro Shure

Micro không dây Shure BLX288A/BETA58A

22.000.000₫

Micro không dây Shure BLX288A/PG58

18.000.000₫

Micro không dây Shure SVX288/PG58

15.160.000₫

Micro có dây Shure SM58 LC

3.500.000₫

Micro có dây Shure PGA58 QTR

1.750.000₫

Sản phẩm đã xem